Bagger- en Oeverwerk

Buijs Groot Ammers is ook actief in de natte aannemerij.

Als onderaannemer  hebben wij de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het kust- en oeverwerk, door het uitvoeren van verschillende projecten.

-            Baggeren.

-            Bodem- en Oeverbescherming.

-            Bestorting langs rivieren , meren en kanalen.

-            Heiwerkzaamheden                                                                                                            
De mobiele kranen zijn voorzien van GPS apparatuur, hierdoor kan er op nauwkeurige wijze bv. waterwegen worden uitgebaggerd. Tevens hebben wij de afgelopen jaren al vele km. zinkstukken aangebracht en daarna duizenden tonnen breuksteen verwerk en aangebracht langs rivieren enkanalen. 

                 

  Bagger- en Oeverwerk  Bagger- en Oeverwerk

  Bagger- en Oeverwerk  Bagger- en Oeverwerk

  Bagger- en Oeverwerk  Bagger- en Oeverwerk

  Bagger- en Oeverwerk  Bagger- en Oeverwerk

  Bagger- en Oeverwerk  baggerwerk    

  Bagger- en Oeverwerk  Bagger- en Oeverwerk

2011 © | Webbol