Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt bij Buijs Overslag zeker een rol. Het is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden en te bewaren tussen economische aspecten (winst), milieu (leefomgeving) en menselijke aspecten.

 

Bij Buijs Groot-Ammers Overslag BV wordt gewerkt aan duurzaamheid op diverse terreinen. In veel gevallen blijkt duurzaamheid en kostenbesparingen ook goed te combineren!

 

Zeker wanneer nieuwe investeringen nodig zijn, wordt altijd gelet op de duurzaamheid van de gedane investering.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 

Nieuwe kranen zijn voorzien van milieuvriendelijke motoren, waardoor een aanzienlijke besparing van gasolie en een lagere uitstoot van CO2 wordt gerealiseerd. Daar waar mogelijk worden roetfilters geplaatst.

 

Bij bedrijfsauto’s, die vervangen worden, gaat de voorkeur uit naar een A-label  (nu 3 auto’s in bezit).

 

Een ander voorbeeld om de CO2-emissie te reduceren, is de geplande vervanging van een loskraan. De bestaande kraan wordt vervangen door een elektrische kraan. De vervuiling van het milieu wordt hierdoor beperkt.

 

Bagger en oeverwerk  Buijs Groot Ammers


 

2011 © | Webbol