GMP+ gecertificeerd

Sinds enige tijd is Buijs Groot-Ammers GMP+ gecertificeerd voor

  • Transport B4 (bevrachting van kustvaart en binnenvaarttransport)
  • Op- en overslag van diervoerders B3 2007
  • Monstername GMP+ BA 13

GMP staat voor Good Manufacturing Practice.

Diervoederindustrie
Het GMP+ Feed Certification schema is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende incidenten met betrekking tot de besmetting van diervoeder.

Borging
GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen: van productie tot eindgebruiker.

Dit certificaat garandeert de diervoederveiligheid
 

CertificaatGMP+
Buijs Groot-Ammers heeft het GMP+ certificaat geïntegreerd in het ISO-9001 certificaat.

Kwaliteit en kwaliteitsborging zijn topprioriteit! Uw diervoeders zijn bij ons in goede handen.

Belang
Wanneer u actief bent in de diervoederketen is het van belang om alle mogelijke risico’s op besmetting volledig in kaart te brengen, de juiste maatregelen te nemen ter voorkoming van eventuele besmetting en door beheersmaatregelen te treffen.

Dit alles moet op de juiste wijze geregistreerd worden en ook kunnen worden aangetoond.

Wanneer uw bedrijf de bron van besmetting blijkt te zijn in de keten, dan zijn de gevolgen meestal niet te overzien! Daar zijn diverse voorbeelden van.
Laat het u dus niet gebeuren!

2011 © | Webbol