Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsdenken staat hoog in het vaandel. De al jarenlange uitvoering van werkzaamheden voor de gemeentelijke en provinciale overheden en semi-overheid getuigen hiervan. Een wezenlijke bijdrage wordt hierin geleverd door het gekwalificeerde personeel. Gekwalificeerde mensen en middelen zijn immers onmisbaar om kwaliteit en resultaat te kunnen garanderen! 


 

Daarnaast is het van belang dat de bedrijfsprocessen aantoonbaar worden beheerst. Daardoor is het mogelijk om te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen, die van toepassing zijn op de producten of de diensten die de organisatie levert. Jaarlijks vindt een audit plaats.
Overzicht:

 

  • ISO 9001:2008 gecertificeerdiso certificaat
  • De bedrijfsprocessen zijn beschreven in een Kwaliteitshandboek
  • Alle medewerkers zijn VCA gediplomeerd
  • Erkend leerbedrijf Fundeon
  • Het materieel wordt in eigen beheer onderhouden door een eigen   onderhoudsdienst
  • Het materieel ondergaat periodiek de strenge BMWT-veiligheidskeuring.

 


 

2011 © | Webbol