IJkservice

IJkattest

Bij het laden en lossen van binnenvaartschepen kan Buijs Groot-Ammers Overslag in eigen beheer het ladinggewicht vaststellen middels ijking. Zodoende kan de eigenaar van de goederen direct beschikken over het geladen of geloste gewicht van zijn product.

 

Beunattest

Beunschepen vervoeren veelal spuitzand of (verontreinigde) bagger. Een beun is een scheepsruim dat gebruikt wordt voor het vervoer van zand, grind en stenen. Zowel zee- als binnenschepen kunnen een beun hebben.

Deze schepen hebben een relatief klein ruim, maar omdat de lading die deze schepen vervoeren zwaar is kunnen deze schepen toch volledig afladen. Beunschepen hebben een dubbele wand, de beun, die gevuld is met lucht en het schip hierdoor een groter drijfvermogen geven.
 

2011 © | Webbol