Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn onze Algemene
Voorwaarden, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, van toepassing.