Losverklaring

Het is wettelijk verplicht om een schip nadat het gelost is, te ontdoen van overslagresten en deze op de juiste wijze af te voeren.

 

Na het lossen van schip wordt door de verantwoordelijke voor de overslag aangeven op de losverklaring dat het schip schoongemaakt of nagelensd is en voldoet aan de losstandaard. Op de losverklaring wordt aangegeven wat er met de restanten lading of het waswater, als het schip gewassen dient te worden, gebeurd is.

 

De losverklaring wordt na te zijn ingevuld door de verantwoordelijke voor het lossen alsmede de schipper ondertekent voor akkoord. Het besluit bepaalt dat er zonder een getekende losverklaring het schip niet mag varen.

 

Uit deze administratie moet blijken wat er met de restanten van de ladingen is gebeurd en of deze op de juiste wijze zijn afgeven en ingenomen. De losverklaring geeft hierbij inzicht of voldaan is aan de verplichtingen.
 

2011 © | Webbol