Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn onze Algemene Voorwaarden, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, van toepassing.

Privacybeleid

Buijs Groot-Ammers Overslag B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid en cookiebeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Disclaimer

De gebruikersvoorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Buijs Groot-Ammers Overslag B.V. bezoekt, als op alle informatie, publicaties en nieuwsberichten die op of via de website van Buijs Groot-Ammers Overslag B.V. zijn te raadplegen. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.