Algemene voorwaarden

De leveringscondities van Buijs Groot-Ammers B.V. zijn volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse
Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) met arbitraal beding zoals deze voor de dag van de aanbieding laatstelijk zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Privacybeleid

Buijs Groot-Ammers Zand & Grind B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid en cookiebeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Disclaimer

De gebruiksvoorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Buijs Groot Ammers Zand & Grind B.V. bezoekt, als op alle informatie, publicaties en nieuwsberichten die op of via de website van Buijs Groot Ammers Zand & Grind B.V. zijn te raadplegen.