Losverklaring

Het is wettelijk verplicht om een schip nadat het gelost is, te ontdoen van
overslagresten en deze op de juiste wijze af te voeren.
Na het lossen van schip wordt door de verantwoordelijke voor de
overslag aangeven op de losverklaring dat het schip schoongemaakt of nagelensd is en voldoet aan de losstandaard. Op de losverklaring wordt aangegeven wat er met de restanten lading of het waswater, als het schip gewassen dient te worden, gebeurd is.
De losverklaring wordt na te zijn ingevuld door de verantwoordelijke voor
het lossen alsmede de schipper ondertekend voor akkoord. Het besluit
bepaalt dat zonder een getekende losverklaring het schip niet mag
varen.
Uit deze administratie moet blijken wat er met de restanten van de
ladingen is gebeurd en of deze op de juiste wijze zijn afgeven en
ingenomen. De losverklaring geeft hierbij inzicht of voldaan is aan de
verplichtingen.

Beunattest

Een beun is een laadruim dat gebruikt wordt voor het vervoer van zand, grind of stenen. Zowel zeeschepen als binnenvaartschepen kunnen een beun hebben.

Beunschepen hebben een dubbele wand, de beun, die gevuld is met lucht en het schip heeft hierdoor een groter drijfvermogen.
Buijs Groot-Ammers kan m.b.v. een beunattest het volume van de lading
vaststellen.

IJkattest

Bij het laden en lossen van binnenvaartschepen zijn we bevoegd om zelf het ladinggewicht vast te stellen middels ijking.
Zodoende kan de eigenaar van de goederen direct beschikken over het gewicht van de lading.

Stamkaarten schepen

Buijs Groot-Ammers heeft diverse schepen in de vaart. Hieronder een overzicht van de schepen met de bijbehorende stamkaarten.

a. Kraanschepen

• MKS BGAtrans
De BGAtrans is een transportschip uitgerust met een hydraulische loskraan. Stamkaart BGAtrans

• MKS DeoData
De DeoData is een kraanschip uitgerust met een lopende band van 27 m. en een hydraulische loskraan.  Stamkaart DeoData

• MKS Liesveld
De Liesveld is een kraanschip uitgerust met een lopende band van 30 m. en een hydraulische loskraan. Stamkaart Liesveld

• MKS Teisterbant
De Teisterbant is een kraanschip uitgerust met een hydraulische
loskraan. Het is een rijdende kraan over de gehele ponton.
Stamkaart Teisterbant

Stamkaarten schepen

b. Kraanponton en duwboten

• BGA2
De BGA2 is een overslagponton uitgerust met een loskraan voor het lossen van zeeschepen. Stamkaart BGA2

• BGA4
De BGA4 is een duwboot. Stamkaart BGA4

• Sleepduwboot Zeeleeuw
De sleepduwboot Zeeleeuw is een duwboot die wordt gebruikt voor het verhalen van bakken.  Stamkaart Zeeleeuw